top of page

Improving quality of life through specialised healthcare

NHG (2).png

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra tjänster och patientupplevelsen.

För att hjälpa oss i detta arbete och för att bättre förstå dina behov och önskemål, skulle vi uppskatta om du kunde avsätta några minuter av din tid för att besvara denna enkla enkät.

 

Dina åsikter är ovärderliga för oss.

Denna kundundersökning är utformad för vi ska kunna förbättra din upplevelse hos oss.

 

Vi uppmuntrar ärlighet och öppenhet i dina svar, och du kan vara säker på att dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Din medverkan är frivillig, men den kommer att bidra till att forma framtiden för våra tjänster och göra dem ännu bättre.

 

Vi tackar dig på förhand för din tid och din värdefulla feedback.

bottom of page